محصولات پسندیده شده توسط شما

محصولات انتخاب شده برای مقایسه

محصولی اضافه نکردید !

نیچه و پست مدرنیسم

خرید نسخه الکترونیک کتاب

تاب نیچه و پست‌مدرنیسم از مجموعه‌ی مواجهات پست‌مدرن به قلم روان و شیوای دیو رابینسون است که به شرح آرای مهم ویلهلم فریدریش نیچه در بافتاری پست‌مدرن می‌پردازد.

رابینسون در این اثر موجز که بیشتر به مقاله‌ای طولانی شباهت دارد تا کتاب، نیچه را نخستین کسی می‌داند که پی به معنای واقعی مدرنیته برد. عمق تأملات و باریک‌بینی‌های وی چنان است که نویسنده کتاب، نیچه را پیامبر عصر خود لقب می‌دهد. کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم (Nietzsche And postmodernism) پس از شرح مختصری از زندگی نیچه، به بیان دیدگاه‌های او در زمینه‌ی موضوعات گوناگون به‌خصوص مباحث زبان‌شناختی وی می‌پردازد و تلاش می‌کند از این راه نقبی به مکتب پست‌مدرن و ارتباط آرای چهره‌های برجسته‌ای چون لیوتار، بودریار و فوکو با نظریات نیچه بزند. از ویژگی‌های برجسته‌ی کتاب می‌توان به توانایی نویسنده در شرح مفاهیم پیچیده‌ی فلسفی به زبانی ساده و همه‌ فهم اشاره کرد که کتاب را در حد درک خواننده‌ی عادی فهم‌پذیر ساخته و از این طریق کوشیده تا طیف وسیع‌تری از خوانندگان را تحت پوشش قرار دهد. دیو رابینسون (Dave Robinson) که خود دانش‌آموخته‌ی فلسفه و استاد پاره‌وقت مطالعات انتقادی و نویسنده‌ی کتاب‌هایی چون درآمدی بر فلسفه و درآمدی بر اخلاقیات است به‌ خوبی توانسته در مرز باریک نگارش اثری همه‌ فهم اما جدی قلم بزند.

در بخشی از کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم می‌خوانیم:

به باور فیلسوفان روشنگری همچون دکارت، وجه تمایز «انسان» از دیگر موجودات «عقل» است. به‌زعم دکارت، مادامی‌ که خودمان را محدود به نوع خاصی از پژوهش‌های علمی و فلسفی کنیم، می‌توان از عقل‌ برای دستیابی به معرفتی خطاناپذیر استفاده کرد. عقل جهان‌ شمول، عینی و خودمختار است و اگر به‌طور روشمندی به کار گرفته شود، می‌تواند علم و جامعه را به سمت پیشرفت و ترقی رهنمون شود.

8,500 تومان

توضیحات

کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم از مجموعه‌ی مواجهات پست‌مدرن به قلم روان و شیوای دیو رابینسون است که به شرح آرای مهم ویلهلم فریدریش نیچه در بافتاری پست‌مدرن می‌پردازد.

رابینسون در این اثر موجز که بیشتر به مقاله‌ای طولانی شباهت دارد تا کتاب، نیچه را نخستین کسی می‌داند که پی به معنای واقعی مدرنیته برد. عمق تأملات و باریک‌بینی‌های وی چنان است که نویسنده کتاب، نیچه را پیامبر عصر خود لقب می‌دهد. کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم (Nietzsche And postmodernism) پس از شرح مختصری از زندگی نیچه، به بیان دیدگاه‌های او در زمینه‌ی موضوعات گوناگون به‌خصوص مباحث زبان‌شناختی وی می‌پردازد و تلاش می‌کند از این راه نقبی به مکتب پست‌مدرن و ارتباط آرای چهره‌های برجسته‌ای چون لیوتار، بودریار و فوکو با نظریات نیچه بزند. از ویژگی‌های برجسته‌ی کتاب می‌توان به توانایی نویسنده در شرح مفاهیم پیچیده‌ی فلسفی به زبانی ساده و همه‌ فهم اشاره کرد که کتاب را در حد درک خواننده‌ی عادی فهم‌پذیر ساخته و از این طریق کوشیده تا طیف وسیع‌تری از خوانندگان را تحت پوشش قرار دهد. دیو رابینسون (Dave Robinson) که خود دانش‌آموخته‌ی فلسفه و استاد پاره‌وقت مطالعات انتقادی و نویسنده‌ی کتاب‌هایی چون درآمدی بر فلسفه و درآمدی بر اخلاقیات است به‌ خوبی توانسته در مرز باریک نگارش اثری همه‌ فهم اما جدی قلم بزند.

بیشترین تلاش برای ارائه قرائت‌های رادیکال از تفکرات نیچه پیرامون حقیقت، در میان اندیشمندان پست مدرن و پساساختاری فرانسوی صورت گرفته است و باید گفت که بیشترین دِین به نیچه را همین اندیشمندان دارند که امروزه به عنوان اندیشمندان پست‌مدرن شناخته می‌شوند.

نیچه، اندیشمندی است که به نقدی صریح از مبانی اخلاقی و فلسفی مدرنیسم پرداخت. او به ایده‌آلیسم، خردباوری، کل‌گرایی و ذات‌گرایی و سوژه دکارتی حمله کرد و انسان را اسیر دست بازی‌های زبانی دانست و هرگونه خودِ واحد و پیش‌بنیاد را نفی کرد. این نظرات او بر پست‌مدرنیسم و فیلسوفان پست‌مدرنی چون فوکو و دریدا تاثیر عمیقی گذاشت.

نیچه مهمترین و اثرگذارترین فیلسوف بر پست‌مدرنیسم محسوب می‌شود. به ویژه کسانی چون فوکو، دریدا، بودریار، لیوتار و دلوز بیش از دیگران تحت تاثیر اندیشه‌های او بوده‌اند.

مهمترین نظریه نیچه که اندیشمندان پست مدرن را متوجه خود کرده دیدگاه او درباره حقیقت است. او در آثار خود حقیقت به معنای رایج فلسفی آن را به انتقاد گرفته است.

نیچه، باورها و نگرش‌های متافیزیکی را توهم و دروغ می‌داند و حقایقی که در تجربه‌های عملی آدمیان ظاهر می‌شود را می‌ستاید. همچنین دیدگاه او در مورد خود و هویت نیز تاثیر خاصی بر اندیشمندان پست‌مدرن گذاشت.

نیچه می‌گوید هویت چیزی استوار و واجد انسجام نیست بلکه ساختاری فرهنگی است که در شرایط حاکم بر جامعه شکل می‌گیرد و ماهیت پایداری ندارد. این نگرش اساس تحلیل پست مدرن‌ها در خصوص معنای شخصیت و هویت فرد است.

به هر تقدیر، مدعای اصلی کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم این است که اندیشمندان پست‌مدرن همگی اندیشه‌های نیچه را سرچشمه الهام خود می‌دانند زیرا نخست این نیچه بود که حقیقت اخلاق مسیحی، معرفت و علم جدید را مورد نقادی قرار داد.

در بخشی از کتاب نیچه و پست‌مدرنیسم می‌خوانیم:

به باور فیلسوفان روشنگری همچون دکارت، وجه تمایز «انسان» از دیگر موجودات «عقل» است. به‌زعم دکارت، مادامی‌ که خودمان را محدود به نوع خاصی از پژوهش‌های علمی و فلسفی کنیم، می‌توان از عقل‌ برای دستیابی به معرفتی خطاناپذیر استفاده کرد. عقل جهان‌ شمول، عینی و خودمختار است و اگر به‌طور روشمندی به کار گرفته شود، می‌تواند علم و جامعه را به سمت پیشرفت و ترقی رهنمون شود.

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم
نیچه‌ی پیامبر
گذری کوتاه بر زندگی نیچه
نیچه و زوال مسیحیت
یونانیان
علیه مسیحیت و استعلا
شوپنهاور و اراده‌ی معطوف به قدرت
بنیاد‌ستیزی
روشنگری
واژگان، حقیقت و اندیشه ها
مسأله‌ی منطق
ویرانسازی علم
چشم اندازباوری، پیشرفت و نهیلیسم
باور به خود
تبارشناسی اخلاق
ارزش‌های مسیحی و نهیلیسم
ارزیابی شک‌گرایی نیچه
ابرانسان و بازگشت جاودان
بازگشت جاودان
پست مدرنیسم و نیچه
اما پست مدرنیسم چیست؟
ساختارگرایان
دریدا و شالوده‌شکنی
دریدا و نیچه
لیوتار و نیچه
فوکو و گفتمان سیاسی
فوکو و نیچه
نیچه و فمینیسم پست‌مدرن
نیچه و رورتی
نیچه‌ی پست‌مدرن؟
نیچه‌ی پدیدارگرا
تکوینِ چشم‌اندازباوری
چشم‌اندازباوری کمتر رادیکال
نیچه و علم
سوژه
نتیجه‌گیری
مفاهیم کلیدی
یادداشت‌ها
کتابشناسی فردریش نیچه به آلمانی
کتاب‌هایی درباره‌ی نیچه
مجموعه مواجهات پست‌مدرن

نیچه و پست مدرنیسم was last modified: نوامبر 10th, 2018 by mehreganpub

اطلاعات بیشتر

نام کتاب

امبرتو اکو و فوتبال

نویسندگان

پیترپریکلس تریفوناس

مترجم

محمود مقدس

ناشر

مهرگان خرد

شابک

978-600-95090-5-8

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نیچه و پست مدرنیسم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://massagechairguides.com/ https://laserlevelguides.com/ https://foldingbikeguides.com/ https://3dpenguides.com/ https://speakersguides.com/

  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner